Endpoint

GET https://api.spotify.com/v1/shows/{id}

Request Parameters

Header Fields

Header Field Value
Authorization Required. A valid access token from the Spotify Accounts service: see the Web API Authorization Guide for details.
Reading the user’s resume points on episode objects requires the user-read-playback-position scope. See Using Scopes.

Path Parameters

Path Parameter Value
id The Spotify ID for the show.

Query Parameters

Query Parameter Value
market Optional. An ISO 3166-1 alpha-2 country code.
If a country code is specified, only shows and episodes that are available in that market will be returned.
If a valid user access token is specified in the request header, the country associated with the user account will take priority over this parameter.
Note: If neither market or user country are provided, the content is considered unavailable for the client.
Users can view the country that is associated with their account in the account settings.

Response Format

On success, the HTTP status code in the response header is 200 OK and the response body contains an show object in JSON format.
On error, the header status code is an error code and the response body contains an error object.
If a show is unavailable in the given market the HTTP status code in the response header is 404 NOT FOUND. Unavailable episodes are filtered out.

Example Request

curl -X GET "https://api.spotify.com/v1/shows/38bS44xjbVVZ3No3ByF1dJ" -H "Authorization: Bearer {your access token}"
{
 "available_markets" : [ "AD", "AR", "AT", "AU", "BE", "BG", "BO", "BR", "CA", "CH", "CL", "CO", "CR", "CY", "CZ", "DE", "DK", "DO", "EC", "EE", "ES", "FI", "FR", "GB", "GR", "GT", "HK", "HN", "HU", "ID", "IE", "IL", "IS", "IT", "JP", "LI", "LT", "LU", "LV", "MC", "MT", "MX", "MY", "NI", "NL", "NO", "NZ", "PA", "PE", "PH", "PL", "PT", "PY", "RO", "SE", "SG", "SK", "SV", "TH", "TR", "TW", "US", "UY", "VN", "ZA" ],
 "copyrights" : [ ],
 "description" : "Vi är där historien är. Ansvarig utgivare: Nina Glans",
 "episodes" : {
  "href" : "https://api.spotify.com/v1/shows/38bS44xjbVVZ3No3ByF1dJ/episodes?offset=0&limit=50",
  "items" : [ {
   "audio_preview_url" : "https://p.scdn.co/mp3-preview/7a785904a33e34b0b2bd382c82fca16be7060c36",
   "description" : "Hör Tobias Svanelid och hans bok- och spelpaneler tipsa om de bästa historiska böckerna och spelen att njuta av i sommar! Hör Vetenskapsradion Historias Tobias Svanelid tipsa tillsammans med Kristina Ekero Eriksson och Urban Björstadius om de bästa böckerna att ta med till hängmattan i sommar. Något för alla utlovas såsom stormande 1700-talskärlek, seglivade småfolk och kvinnliga bågskyttar under korstågen. Dessutom tipsas om två historiska brädspel, där spelarna i det ena förflyttas till medeltidens Orléans, i det andra ska överleva på Robinson Kruses öde ö, bland annat genom att tillaga tigerstek! De böcker som nämns i programmet är: Völvor, krigare och vanligt folk av Kent Andersson Kvinnliga krigare av Stefan Högberg De små folkens historia av Ingmar Karlsson Jugoslaviens undergång av Sanimir Resic Venedig: En vägvisare i tid och rum av Carin Norberg och Carl Tham Samlare, jägare och andra fågelskådare av Susanne Nylund Skog Ebba Hochschild: Att leva efter döden av Caroline Ranby 68 av Henrik Berggren Förnuft eller känsla av Brita Planck Finanskrascher av Lars Magnusson   Spelen som testas är: Orléans av Reiner Stockhausen Robinson Crusoe - Adventures on the Cursed Island av Ignazy Trzewiczek",
   "duration_ms" : 2677448,
   "external_urls" : {
    "spotify" : "https://open.spotify.com/episode/4d237GqKH4NP1jtgwy6bP3"
   },
   "href" : "https://api.spotify.com/v1/episodes/4d237GqKH4NP1jtgwy6bP3",
   "id" : "4d237GqKH4NP1jtgwy6bP3",
   "images" : [ {
    "height" : 640,
    "url" : "https://i.scdn.co/image/606eba074860660c91819636bcb5e141ddf4e23d",
    "width" : 640
   }, {
    "height" : 300,
    "url" : "https://i.scdn.co/image/245062bc785bb8672cd002cb96b518a4f50e9067",
    "width" : 300
   }, {
    "height" : 64,
    "url" : "https://i.scdn.co/image/cc0797a99e21733caf0f4e23685a173033fdaa49",
    "width" : 64
   } ],
   "is_externally_hosted" : false,
   "language" : "sv",
   "name" : "Pyttefolk och tigerstekar i hängmattan",
   "release_date" : "2018-06-19",
   "release_date_precision" : "day",
   "type" : "episode",
   "uri" : "spotify:episode:4d237GqKH4NP1jtgwy6bP3"
  }, {
   "audio_preview_url" : "https://p.scdn.co/mp3-preview/99180ec43a984c61b079bd3e71443a1886d0290c",
   "description" : "Tobias Svanelid besöker den svenska arkeologiska expeditionen på Cypern där man nu söker efter svaret på vad som drabbade bronsåldersstäderna för 3000 år sedan och orsakade bronsålderns kollaps. - Det är som att jobba som Indiana Jones, berättar Alfred Sjelvgren som är en av arkeologerna som gräver på platsen. I Hala Sultan Tekke vid Larnaca på Cypern har svenska arkeologer under ledning av Peter Fischer grävt sedan 2010. Det de hittat är en av bronsålderns största och rikaste städer, där brons och purpurfärgade textilier en gång exporterades runt Medelhavet och ända upp till Sverige för drygt 3000 år sedan. Men den rika handelsstadens öde blev våldsamt. I likhet med så många andra Medelhavsstäder gick Hala Sultan Tekke under i en våldsam händelse som beskrivits som bronsålderns kollaps och kanske kan fynden från utgrävningen ge svar på vad som hände. - Jag tror att det är en kombination av bidragande orsaker som orsakade kollapsen, menar Peter Fischer, arkeologiprofessor vid Göteborgs universitet. Klimatförändringar, revolutioner och folkvandringar gjorde att många av bronsålderns högkulturer, inklusive den på Cypern, gick under.",
   "duration_ms" : 2666659,
   "explicit" : false,
   "external_urls" : {
    "spotify" : "https://open.spotify.com/episode/4nLBHCqEvCcRyWImnKo009"
   },
   "href" : "https://api.spotify.com/v1/episodes/4nLBHCqEvCcRyWImnKo009",
   "id" : "4nLBHCqEvCcRyWImnKo009",
   "images" : [ {
    "height" : 640,
    "url" : "https://i.scdn.co/image/80a842ffc3d0c5fc1ec69e3e4987a99052454f26",
    "width" : 640
   }, {
    "height" : 300,
    "url" : "https://i.scdn.co/image/3a2ca33937fcef64124f492b6bd67d3583f1278e",
    "width" : 300
   }, {
    "height" : 64,
    "url" : "https://i.scdn.co/image/fe428e98ad84732dff1ea73ae7f3fae5110e658c",
    "width" : 64
   } ],
   "is_externally_hosted" : false,
   "is_playable" : true,
   "language" : "sv",
   "languages" : [ "sv" ],
   "name" : "Bronsåldersstadens kollaps",
   "release_date" : "2018-06-12",
   "release_date_precision" : "day",
   "type" : "episode",
   "uri" : "spotify:episode:4nLBHCqEvCcRyWImnKo009"
  }, {
   ...
  } ],
  "limit" : 50,
  "next" : "https://api.spotify.com/v1/shows/38bS44xjbVVZ3No3ByF1dJ/episodes?offset=50&limit=50",
  "offset" : 0,
  "previous" : null,
  "total" : 520
 },
 "explicit" : false,
 "external_urls" : {
  "spotify" : "https://open.spotify.com/show/38bS44xjbVVZ3No3ByF1dJ"
 },
 "href" : "https://api.spotify.com/v1/shows/38bS44xjbVVZ3No3ByF1dJ",
 "id" : "38bS44xjbVVZ3No3ByF1dJ",
 "images" : [ {
  "height" : 640,
  "url" : "https://i.scdn.co/image/3c59a8b611000c8b10c8013013c3783dfb87a3bc",
  "width" : 640
 }, {
  "height" : 300,
  "url" : "https://i.scdn.co/image/2d70c06ac70d8c6144c94cabf7f4abcf85c4b7e4",
  "width" : 300
 }, {
  "height" : 64,
  "url" : "https://i.scdn.co/image/3dc007829bc0663c24089e46743a9f4ae15e65f8",
  "width" : 64
 } ],
 "is_externally_hosted" : false,
 "languages" : [ "sv" ],
 "media_type" : "audio",
 "name" : "Vetenskapsradion Historia",
 "publisher" : "Sveriges Radio",
 "type" : "show",
 "uri" : "spotify:show:38bS44xjbVVZ3No3ByF1dJ"
}

Try it

Show object (full)

Key Value Type Value Description
available_markets array of strings A list of the countries in which the show can be played, identified by their ISO 3166-1 alpha-2 code.
copyrights array of copyright objects The copyright statements of the show.
description string A description of the show.
explicit boolean Whether or not the show has explicit content (true = yes it does; false = no it does not OR unknown).
episodes array of simplified episode objects inside a paging object. A list of the show’s episodes.
external_urls an external URL object Known external URLs for this show.
href string A link to the Web API endpoint providing full details of the show.
id string The Spotify ID for the show.
images array of image objects The cover art for the show in various sizes, widest first.
is_externally_hosted boolean True if all of the show’s episodes are hosted outside of Spotify’s CDN. This field might be null in some cases.
languages array of strings A list of the languages used in the show, identified by their ISO 639 code.
media_type string The media type of the show.
name string The name of the show.
publisher string The publisher of the show.
type string The object type: “show”.
uri string The Spotify URI for the show.
total_episodes integer Total number of episodes in the show.

Episode object (simplified)

Key Value Type Value Description
audio_preview_url string A URL to a 30 second preview (MP3 format) of the episode. null if not available.
description string A description of the episode.
duration_ms integer The episode length in milliseconds.
explicit boolean Whether or not the episode has explicit content (true = yes it does; false = no it does not OR unknown).
external_urls an external URL object External URLs for this episode.
href string A link to the Web API endpoint providing full details of the episode.
id string The Spotify ID for the episode.
images array of image objects The cover art for the episode in various sizes, widest first.
is_externally_hosted boolean True if the episode is hosted outside of Spotify’s CDN.
is_playable boolean True if the episode is playable in the given market. Otherwise false.
language string Note: This field is deprecated and might be removed in the future. Please use the languages field instead. The language used in the episode, identified by a ISO 639 code.
languages array of strings A list of the languages used in the episode, identified by their ISO 639 code.
name string The name of the episode.
release_date string The date the episode was first released, for example "1981-12-15". Depending on the precision, it might be shown as "1981" or "1981-12".
release_date_precision string The precision with which release_date value is known: "year", "month", or "day".
resume_point a resume point object The user’s most recent position in the episode. Set if the supplied access token is a user token and has the scope user-read-playback-position.
type string The object type: "episode".
uri string The Spotify ID for the episode.

Resume point object

Key Value Type Value Description
fully_played boolean Whether or not the episode has been fully played by the user.
resume_position_ms integer The user’s most recent position in the episode in milliseconds.